CHÚA NHT 5 MÙA CHAY A

 

Anh chị em thân mến, Tin vào li mc khi ca Đức Giêsu : “Ta là s Sng li và là s Sng”. Chúng ta hãy st sng dâng li cu nguyn :

 

1.     Vì Hi Thánh đang thi hành s mng loan báo Tin Mng, xin Chúa ban Thánh Thn cho các thành phn dân Chúa, đ Người soi dẫn và kin toàn các n lc làm chng ca Hi Thánh.

2.     Vì thế gii ngày nay đang khao khát s sng, xin Chúa ban bình an và chúc lành cho các c gng ca người đang xây dng hòa bình.

3.     Vì mu nhim kh nn ca Chúa Kitô nhm cu thoát con người, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn biết tr li đ giao hòa vi Chúa và Hi Thánh.

4.     Vì cng đoàn chúng ta đang hp nhau c hành phng v, xin Chúa đưa dẫn mi người hin din đi sâu vào mu nhim Vượt Qua ca Con Chúa.

 

Ly Cha, chúng con tuyên xưng niềm tin vào Cha, xin thương nhậm li chúng con cu nguyn, nhân danh Đức Kitô Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.