L CHÚA KITÔ VUA VŨ TR

 

Anh ch em thân mến, Chúa Cha đã đt Đức Kitô làm Đấng Lãnh đo và Mc t chăm sóc đoàn chiên ca Người. Vy chúng ta hãy st sng dâng lời cầu nguyn :

·      Chúa Cha đã sai Đức Kitô đến trn gian đ phc v ch không phi đ được phc v, xin cho Hi Thánh cũng biết yêu thương và phục v mi người.

·      Chúa đã sai Đức Kitô đến trn gian đ thí mng sng vì loài người, xin cho nhng ai đang x thân phục v nhân loi biết hướng n lc ca mình v hnh phúc con người.

·      Chúa đã sai Đức Kitô đến trn gian đ cu đ nhân loi, xin cha lành nhng k yếu đau và cng c nim tin cho nhng người đang gp th thách.

·      Chúa đã đt Đức Kitô làm thm phán chí tôn, xin dạy chúng con biết yêu thương, kính trọng và giúp đ nhng người nghèo.

 

Ly Cha, chúng con cm t Cha vì đã quy t chúng con trong Con Yêu du Cha là Đức Giêsu Kitô, xin nhm li chúng con cu nguyn, đ vi ơn Chúa, chúng con hoàn toàn thuộc v Người. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.