L MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ A         

 

Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã sai Con Mt Người xung trn gian làm bánh trường sinh đ cho chúng ta được sng đi đi. Trong tâm tình cm t, chúng ta hãy khiêm tn cu nguyn :

 

1.     Chúa đã nuôi dân Chúa bng Manna, xin cho Hi Thánh ngày càng ln lên trong tinh thần bác ái, nh vic c hành bí tích Thánh Th.

2.     Con người sng không nguyên bi bánh, xin cho nhân loi trong khi n lc xây dng đi sng hin ti, biết khao khát Đức Kitô là s sng và hnh phúc đích thc.

3.     Ai ăn Tht và ung Máu Ta thì có s sng đời đi, xin cho nhng người đang gp đau kh tinh thn và th xác tìm được ngun tr lc nơi bàn tiệc Thánh Th.

4.     Chúng ta tuy nhiu nhưng cũng ch là mt Thân Th, xin cho cng đoàn giáo x chúng ta luôn yêu mến thánh l và sng hip nht vi nhau bng tình tương thân tương ái.

 

Lạy Cha, xin thương nhậm li chúng con cu nguyn, đ nh tham d Bàn Tic Thánh Th chúng con ngày càng sng gn bó vi Con Cha. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.