CHÚA NHT 2 PHC SINH A

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho Đức Kitô phc sinh hin ra đ ban bình an cho các môn đ và kêu mời các ngài nhn lãnh quyn năng Chúa Thánh Thn. Ca ngi lòng thương yêu của Người, chúng ta hãy chân thành dâng li cu nguyn lên Thiên Chúa là Cha :

 

1.     Chúa đã đt các ch chăn trong Hi Thánh đ hướng dn dân Chúa, xin ban cho các ngài được kiên vng trong niềm tin và dt dào lòng mến.

2.     Chúa đã ban Thánh Thn đ tha ti, xin lôi kéo các ti nhân tr v giao hòa vi Chúa và Hi Thánh mà nhn lãnh ơn tha thứ và bình an.

3.     Chúa đã tái sinh các tín hu trong phép Ra nhân danh Đức Kitô, xin cho các anh ch em tân tòng được vui mng trong nim Tin-Cy -Mến.

4.     Chúa đã kêu mi chúng ta sng ơn gọi làm con cái Chúa, xin cho cng đoàn chúng ta biết noi gương các Kitô hữu đu tiên, thc hành nếp sng huynh đ và chuyên can cu nguyn.

 

Ly Cha chí thánh, chúng con ca tụng Cha là Đấng đã làm cho Đức Kitô sng li t cõi chết và tôn vinh Người vi danh hiu tri vượt trên mi danh hiu, xin thương đến cng đoàn chúng con đang đng tâm nht trí dâng li cu nguyn vi nim tin tưởng Cha s nhm li. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.