CHÚA NHT 3 PHC SINH A

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa đã dùng quyn năng Thánh Thn làm cho Đức Kitô sng li đ ban ơn giải thoát chúng ta. Trong nim vui cu đ, chúng ta hãy st sng dâng li ca tng và nguyn xin :

 

1.     Chúa Kitô đã dùng lời Kinh Thánh đ gii thích mu nhim cu đ cho các môn đ, xin cho các thành phn dân Chúa biết yêu mến và hâm m hc hi Li Chúa.

2.     Chúa Kitô đã chp nhn chu đau kh đ mang li phúc lành cho con người, xin ban Thánh Thn canh tân b mt trái đất, đ mi người được sng trong nim vui và bình an.

3.     Chúa Kitô đã sng li và hin ra vi nhiu người, xin cho nhng ai đang thành tâm tìm kiếm chân lý được nhn biết và tin theo Chúa.

4.     Chúa Kitô đã cho hai môn đ đi làng Emmau nhn ra Người khi b bánh, xin củng c nim tin và lòng mến chúng ta trong c hành phng v hôm nay.

 

Ly Thiên Chúa Toàn Năng là Đấng đã yêu thương thế gian đến ni ban Con Mt là Đức Kitô đ cu chuc chúng con, xin nhm li chúng con kêu cu trong nim hân hoan, vì biết rng Chúa luôn rộng ban các ơn lành cho con cái. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.