CHÚA NHT 4 PHC SINH A

 

Anh ch em thân mến, Chúa Kitô đã mc khi Người là Chúa Chiên Lành, đi din Thiên Chúa Cha, còn chúng ta là đoàn chiên Người chăn gi. Chúng ta hãy cầu nguyn cho Hi Thánh, cho con người và cho thế gii hôm nay :

 

1.     Chúng ta hãy cu nguyn cho công vic đào to linh mc trong Hi Thánh, xin Chúa rng ban cho các ơn gọi và cho dân Chúa luôn ý thc rng mi người phi góp phn nâng đ nhng người được Chúa kêu gi.

2.     Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người đang sng đi tn hiến, xin Chúa lôi kéo h ngày càng gn Chúa hơn trong đời sng kinh nguyn và phc v anh em.

3.     Chúng ta hãy cu nguyn cho các anh em còn xa cách Chúa, xin cho h biết nhn ra lòng Chúa nhân từ và tr v hip thông trong mt đoàn chiên duy nht.

4.     Chúng ta hãy cu nguyn cho nhau, xin Chúa hip nht và gìn gi chúng ta trung thành vi Chúa.

 

Ly Cha là Mc t nhân hu, Cha dùng tình thương để nim vui và bình an cho nhng người được Cha kêu gọi và chăm sóc, xin lng nghe li chúng con cu nguyn vi nim tin tưởng. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.