CHÚA NHT 5 PHC SINH A

 

Anh ch em thân mến, Khi đi vào mu nhim vượt qua, Chúa Kitô đã khích l các môn đ rng : “Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thy”. Được Li Chúa cng c như thế, chúng ta hãy chân thành dâng li cu nguyn :

 

1.     Xin Chúa ban cho các v ch chăn trong Hi Thánh được đy khôn ngoan và Thánh Thn đ hướng dn dân Chúa. Xin Chúa ban ánh sáng soi đường dn li nhng ai trên đường tìm kiếm Chúa, đ h được mãn nguyn.

2.     Xin Chúa cho nhng người đang sng đi tn hiến vì Nước Tri luôn sng ơn gọi ca mình, đ ngày càng gn bó vi Chúa Kitô và Hi Thánh bng đi sng cu nguyn và tinh thần phc v.

3.     Xin Chúa cho mi người trong cng đoàn giáo x chúng ta biết luôn quan tâm săn sóc các anh ch em gp thiếu thn khó khăn, đ thc hin s mng tông đ ca chúng ta.

 

Ly Cha t ái, Cha hng biết rõ mi nhu cu trong đi sng chúng con và sn lòng ban phát các ơn lành vượt qua điu mong ước, nay chúng con tin tưởng nguyn cu và xin Cha đoái thương nhậm li. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.