CHÚA NHT 6 PHC SINH A

 

Anh ch em thân mến, Qua li Chúa Kitô, Thiên Chúa ha ban Thánh Thần đ Người vi các môn đ luôn mãi. Trong tâm tình chúc tng và t ơn Cha trên trời chúng ta hãy st sng dâng li cu nguyn :

 

1.     Chúng ta hãy cu xin Chúa tuôn đ Thánh Thn chân lý trên dân Chúa, đ Người hướng dn chúng ta sng đp lòng Chúa.

2.     Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban Đấng Bu Cha cho các v ch chăn, đ Người dy các ngài biết làm chng và trung thành rao ging Chúa Kitô.

3.     Chúng ta hãy cu xin Chúa ban Đấng An i cho nhng ai gp gian truân khn kh, đ Người xoa du và nâng đ h.

4.     Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho nhng người đang hin din nơi đây được Thánh Thn Chúa biến đi, nh biết vâng phc Người.

 

Ly Cha, chúng con tuyên xưng Cha hằng yêu thương con cái và không bao giờ t khước điu chúng con kêu cu, xin thương chúc lành cho chúng con. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.