CHÚA NHT 10 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Được khích l bi Li Chúa hôm nay khng đnh : “Ta mun lòng nhân ch đâu cn l tế, vì Ta đến không phi kêu gi người ngay lành, nhưng mời đón k ti li”. Chúng ta vui xướng dâng li cu nguyn :

 

  1. Cu cho các ch chăn trong Hi Thánh luôn th hin nơi bản thân mình khuôn mt Chúa Kitô du hin khiêm nhượng.
  2. Cu cho con người thi đi biết dành thời gi suy nghĩ tìm kiếm l sng đích thc.
  3. Cu cho nhng ai đang xao xuyến ưu tư về quá kh yêu đui ca mình được mnh m dt khoát vi nếp sng cũ.
  4. Cu cho chính chúng ta đang tham d phng v hôm nay được qung đi bao dung trong cách nhìn và x sự vi anh em.

 

Ly Cha Chí Thánh, Cha dy chúng con phi nên thánh và Cha là Đấng Thánh, xin nhìn đến chúng con còn mang nng yếu hèn lm li và thương chúc lành cho những ước nguyn chân thành chúng con va dâng lên Cha. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu