CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và mong muốn cu đ nhân loi đã sa ngã bi ti li đ h được tr nên con cái Người. Tm lòng ca Chúa Cha đã được th hin nơi Đức Giêsu khi Người chăm sóc dân như chiên yêu quý. Vậy chúng ta hãy chân thành t ơn và dâng lời cu nguyn :

 

  1. Xin Chúa thanh ty và biến đi các thành phn trong Hi Thánh, đ dân Chúa ngày càng tr nên tinh tuyn thánh thin.
  2. Xin cho con người trong thế gii hôm nay đang khi hưởng dùng thành qu lao đng ca mình cũng biết tìm kiếm kho tàng vĩnh cu.
  3. Xin Chúa cho các ti nhân được vng tin vào tình thương cứu đ ca Chúa, nh đó h biết chân thành sám hi tr v vi Người.
  4. Xin Chúa cho mi người trong cng đoàn chúng ta biết ham mộ Li Chúa và đem ra thc hành trong đi sng hàng ngày.

 

Ly Cha nhân ái, chúng con không biết t ơn Cha cho xứng trước tình yêu Cha đã dành cho con cái, nhưng chúng con tin và biết rng Cha thu sut tt c li sn lòng ban phát mi điu thin ho. Xin nhậm li chúng con kêu cu. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu