CHÚA NHT 12 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân ái biết rõ nhng gì cn thiết cho đi sng chúng ta và người luôn sn lòng ban phát các ơn lành. Vật chúng ta hãy tin tưởng trông cy cu nguyn :

 

  1. Xin Chúa cho các Kitô hu biết can trường trong đi sng đc tin, đ xng đáng là chng nhân Đức Kitô.
  2. Xin Chúa cho mi người trong thế gii hôm nay được ơn nhận biết Chúa và hân hoan trong nim vui ơn cứu đ.
  3. Xin Chúa cho những người đang gp khó khăn trong đi sng biết vng tin nơi Chúa và gặp được s chia s ca anh em.
  4. Xin Chúa cho cng đoàn chúng ta được thánh hóa trong Li Chúa và Thánh Th, đ mi người thêm hiu biết và gn bó vi Chúa.

 

Ly Cha toàn năng nhân ái, chúng con chúc tụng ơn Cha đã thương nhận chúng con là con cái, xin kin toàn tinh thn nghĩa t trong chúng con và chúc lành cho li nguyn chúng con nguyn cu. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu