CHÚA NHT 14 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Con người cũ nơi chúng ta đầy gii hn và yếu đui, nhưng lại thường t ra cng ci chai l. Ý thc như vậy, chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa thanh ty và biến đi nh ân sng ca Người :

 

  1. Chúng ta hãy cu nguyn cho Hi Thánh trong s mng loan báo Tin Mng, xin Chúa luôn cảnh tnh thái đ ca dân Chúa cho phù hp vi đc tin.
  2. Chúng ta hãy cu ngyn cho thế gii hôm nay, xin Chúa hướng lòng mi người v chân lý và hòa bình.
  3. Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người đang gp khó khăn, xin Chúa tr nên sc mnh và chốn nương tựa vng chc đ h tìm li được bình an và hoan lc.
  4. Chúng ta hãy cu nguyn cho cng đoàn hin din xin Chúa dy cho mi người biết sng thái đ khiêm tn và trung thành gn bó vi Đức Kitô.

 

Ly Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã to dng con người ging hình nh Chúa, nhưng tội li đã làm con người xa cách Chúa, vì vy Chúa vn không b rơi mà luôn tìm cách tha thứ và cu chuc, xin nhìn đến chúng con đang tin tưởng nguyn cu đ được ơn biến đi và thanh ty. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu