CHÚA NHT 2 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa yêu thương con người đến ni đã sai Con Mt xung trn gian đ cu đ chúng ta. Ca ngi và biết ơn, chúng ta hãy sốt sng dâng li cu nguyn :

 

 

Lạy Cha đy yêu thương và thành tín, Cha muốn cho hết mi người được lãnh nhn on cu đ trong Con Yâu Du Cha là Đức Kitô, xin nhn li chúng con dâng lên, trong thân phn đy yếu đui và gii hn. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.