CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Thp Giá là con đường cu thế mà Chúa Kitô đã chn đ cu chuc nhân loi. Chúng ta hãy ngước nhìn lên Chúa và tin tưởng dâng li cu nguyn vi Chúa Cha :

 

  1. Xin Chúa cho mi người trong dân Chúa biết không ngng canh tân đi sng theo li rao ging ca Chúa Kitô đ luôn xng đáng tr nên ca l sng đng và thánh thin đp lòng Thiên Chúa.
  2. Xin Chúa cho con người trong thế gii hôm nay được đón nhn Tin Mng cu đ nh biết sng phù hợp với lương tâm.
  3. Xin Chúa cho những người đang sng đi tn hiến vì Nước Tri được ơn bình an nhờ biết gn bó vi Chúa Kitô và kiên trì bước theo Người.
  4. Xin Chúa cho mi người trong cng đoàn hin din biết hc vi Chúa Kitô đ thc hành li Người dy là “Hãy tử b mình và vác Thp giá hng ngày mà theo Người”.

 

Ly Cha là Đấng Thánh, ý đnh ca Cha tht k diu và đường li Cha sâu thm, xin nhm li chúng con cu nguyn và đưa dẫn đoàn con đi vào con đường Cha mun. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu