CHÚA NHT 25 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa là Đấng Siêu Vit, đy tình thương và nhân ái đối vi con người. Chúng ta hãy tin tưởng chạy đến vi Người và dâng li cu nguyn :

 

Cu cho mi thành phn dân Chúa, xin Chúa luôn thc tnh các kitô hu nh đến vic h đã được thanh ty trong Chúa Kitô, đ cùng chết và sng li vi Người.

Cu cho nhng người đang làm vic tông đ, xin Chúa ban Thánh Thần đi mi tâm hn h, đ ngày càng thm nhun tinh thn cu thế ca Đức Kitô.

Cu cho các anh ch em đang gp đau kh, xin Chúa ban sc mnh an i và nâng đ, đ h được thêm can đm và bình an.

Cu cho cng đoàn hin din, xin Chúa dy mi người chúng ta biết chuyên cn lng nghe Li Chúa và đem ra thc hành trong đi sng hng ngày.

 

Ly Cha, chúng con ca ngi Cha là Đấng giàu lòng thương xót xin nhìn đến chúng con đang tin tưởng khn cu và ước mong được Cha nhm li. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu