CHÚA NHT 3 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Li Chúa kêu gọi : “Hãy hi ci vì Nước Tri đã gn đến” vn luôn mi m đi vi chúng ta là nhng k đang sng cuc l hành trn gian. Chúng ta hãy thưa lên với Chúa là Cha nhân ái nhng khát vng và tâm tình chân thành :

 

·         Cu cho s hip nht trong Hi Thánh, xin Chúa chúc lành cho những n lc ca mi người đang góp phn đưa anh chị em mình đến gn Chúa Kitô hơn.

·         Cầu cho các dân tc trên thế gii, xin Chúa lôi kéo nhng tâm hn thành tâm thin chí đ h đón nhn được Tin Mng qua li rao ging ca Hi Thánh.

·         Cu cho những người đang gp đau kh thiếu thn, xin Chúa an i và ban sc mnh nâng đ h, đng thi dy chúng ta biết quan tâm đến các nhu cu ca anh ch em chung quanh.

·         Cu cho mi người trong giáo x, xin Chúa gìn gi chúng ta trong s duy nht theo gương Hội Thánh bui ban đu.

 

Ly Cha, Cha biết rõ đi sng chúng con và luôn ban phát mi ơn lành, xin thương nhậm li chúng con chân thành dâng lên Cha. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.