CHÚA NHT 31 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, “Li Chúa là chân lý và là s sng” nên cần phi được đón nhn vi thái đ lng nghe và đem ra thc hành trong đi sng. Thế nhưng trong thực tế đã cho thy nhiu mâu thun vì chúng ta là nhng con người đy yếu đui. Vy, tin tưởng và phó thác nơi quyền năng Thiên Chúa, chúng ta hãy cu nguyn :

 

  1. Cầu cho Hi Thánh, xin Chúa hng thc tnh mi thành phn dân Chúa luôn ý thc ơn gọi loan báo Tin Mng đã được Đấng Phc sinh trao phó.
  2. Cu cho các dân tc, xin Chúa liên kết mi người thành tâm thin chí khp nơi đang nỗ lc xây dng trong bình an của Đức Kitô.
  3. Cu cho nhng người đang hiến thân phc v anh em, xin Chúa thêm sc mnh nâng đ thanh luyn thin chí nơi họ luôn hướng ti li ích chung.
  4. Cu cho cng đoàn hin din, xin Chúa dy mi người chúng ta biết thc tâm yêu mến Li Chúa và chăm chú suy niệm không ngng đ đc tin càng ngày càng tr nên sâu sc.

 

Ly Cha là Cha Đức Giêsu Kitô, Cha đã mun cu đ loài người trong Con Mt Yêu Du và ban Người Con y cho trn gian, xin Cha nhm li chúng con cu nguyn, đ khi trung thành theo giáo hun của Đức Kitô chúng con tr nên xng đáng vi ơn nghĩa t. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu