CHÚA NHT 33 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến,

 

Thiên Chúa là Tình yêu hng mun cho chúng ta được thăng tiến. Để có th đt ti mc đích này, vic tuôn gi các đòi hi ca Tin Mng là cn thiết. Vy chúng ta hãy st sng cu nguyn đ được ơn trợ giúp :

·      “Nàng cn mn dùng tay làm vic”, chúng ta hãy cu nguyn cho Hi Thánh là Hin Thê trinh trắng ca Đức Kitô biết n lc không ngng trong vic loan báo Tin Mng.

·      “Ngày ca Chúa đến s như kẻ trm”, chúng ta hãy cu nguyn cho con người thi đi biết dành thi gi hi tâm suy nghĩ v nhng thc ti có giá tr trường tn.

·      “Vì ngươi đã trung tín trong việc nh, ngươi hãy vào hưởng s vui mng ca ch ngươi”, chúng ta cùng cầu nguyn cho nhng ai khi còn sng đã làm v vang tha tác v thánh, gi đây được Chúa ân thưởng vinh quang.

·      “Anh em đng mê ng, nhưng hãy tỉnh thc và điu đ”, chúng ta cùng cầu nguyn cho nhau biết sng thái đ ch đón ngày Chúa tr li vi tâm hn trong trng.

 

Ly Chúa là Cha chí thánh, chúng con ca tng lòng Cha nhân ái, hng xót thương con người đã được tr nên nghĩa t trong Đức Giêsu Kitô. Xin Cha đón nhn tâm tình chúng con vừa chân thành nguyn xin. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.