CHÚA NHT 4 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Đức Kitô là Đấng đã rao ging Nước tri. Hôm nay Người đ ra cho dân chúng tinh thn Tám mi phúc tht. Vi tâm tình ca người môn đ, chúng ta hãy khiêm tn dâng li cu nguyn :

 

·         Phúc cho nhng ai có tinh thn nghèo khó, vì Nước Tri là ca h ; Chúng ta hãy cu nguyện cho các thành phn dân Chúa biết ý thc gii hn ca con người và cy da vào quyn năng yêu thương của Chúa.

·         Phúc cho nhng ai đau bun, vì h s được an i ; Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người đang gp th thách phin mun được ơn Chúa nâng đỡ và anh em thông cm.

·         Phúc cho nhng ai có lòng trong sch, vì h s được nhìn xem Thiên Chúa ; Chúng ta hãy cu nguyn cho các bn tr luôn gi tâm hn trong trng bng vic cu nguyn và kính trng thân xác.

·         Phúc cho nhng ai ăn thun hòa, vì h s được gi là con Thiên Chúa ; Chúng ta hãy cu nguyn cho các gia đình trong giáo x được êm m thun hòa thm nhun tinh thn Tám mi.

 

Ly Cha t ái, Cha ha ban Nước Tri cho nhng tâm hn nh bé, xin thương nghe lời chúng con cu xin, đ vi ơn Cha chúng con đáp trả li li mi gi ca Con Cha. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.