CHÚA NHT 5 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Mi người Kitô hu chúng ta đu được mi gi làm chng cho Chúa Kitô. Để thi hành s mng này, chúng ta hãy st sng cầu nguyn :

 

·         Cu cho phm trt Hi Thánh, xin Chúa cho đi sng các v ch chăn là nhng người có bn phn đc bit rao ging Chúa Kitô chu đóng đinh, được thm nhun tinh thn t b, hy sinh theo gương Chúa.

·         Cầu cho thế gii hôm nay, xin Chúa lôi kéo các dân tộc còn xa l vi Tin Mng đến gn Chúa bng mt đi sng ngay lành lương tâm.

·         Cầu cho các tâm hn thành tâm tìm kiếm Chúa, xin Chúa hướng dn h bng ánh sáng và tình thương để h được ơn nhận biết Chúa.

·         Cu cho cng đoàn hin din, xin Chúa luôn thc tnh đi sng chúng ta xng đáng là môn đ Chúa.

 

Ly Chúa, chúng con ca tng Chúa trong kế hoch k diu là mun con người cng tác vào ơn cứu chuc, xin thương chúc lành cho khát vọng chân thành mà chúng con va dâng lên Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.