CHÚA NHT 7 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Đức Ái là trng tâm giáo hun Kitô giáo và là con đường nên thánh. Ý thc v nhng gii hn khi thc hành nhân đc này chúng ta hãy khiêm tốn dâng lên Chúa nhng li cu nguyn :

 

  1. Xin Chúa cho mi thành phn dân Chúa được cm nghim sâu sc tm lòng yêu thương của Hi Thánh là M và là Thy.
  2. Xin Chúa cho mi người trong thế gii hôm nay biết sng liên đi vi nhau như anh em một nhà.
  3. Xin Chúa ban sc mnh nâng đ các anh ch em đang gp th thách và cho chúng ta biết an i cm thông vi các anh ch em y.
  4. Xin Chúa m lòng chúng ta, khi đón nhn tình thương bao la của Chúa, thì cũng biết sng đc ái mi ngày mt phong phú và sâu sắc hơn.

 

Lạy cha, chúng con ca tng Cha vì Cha mc khi tình yêu ca Chúa và dy chúng con sng xng đáng là con cái, xin Chúa đoái nhn li chúng con cu nguyn đ đi sng bn thân và xã hi hôm nay được hnh phúc. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu