CHÚA NHT 9 THƯỜNG NIÊN A

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa hng yêu thương và chúc phúc cho những ai nghe và gi li người. Cuc đi ca nhng con người y s được tràn đy an i và bình yên. Gi đây chúng ta hãy sốt sng dâng li cu nguyn xin ơn Chúa biến đi cuc đi chúng ta được luôn xng đáng trong phm giá cao quý đã nhn :

 

  1. Xin Chúa cho mi thành phn trong Hi Thánh biết th hin nim tin bng nhng vic làm c th, đ làm chng nhân gia lòng thế gii hôm nay.
  2. Xin Chúa cho nhng tâm hn thành tâm thin chí được ơn soi dẫn trong hành trình tìm kiếm chân lý và nh lòng trung thành mà được đón nhn ơn đức tin.
  3. Xin Chúa cho nhng ai đang gp giao đng trong đi sng được Li Chúa cng c và nâng đ, giúp họ vượt qua nhng khó khăn hin ti.
  4. Xin Chúa cho mi người trong cng đoàn chúng ta được mt tinh thn hâm m Li Chúa, biết năng suy nim và đem ra thc hành điu Chúa dy, đ cuc đi được thăng tiến.

 

Ly Cha chí thánh, xin đoái nhìn chúng con đang tha thiết nguyn cu và thương chúc lành cho ước nguyn ca chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu