NĂM A CHÚA NHT 1 MÙA VNG A

 

Anh ch em thân mến, Bước vào Mùa Vng, chúng ta li được Chúa nhc nh v lòng thương yêu vô biên của Chúa đã thiết lp chương trình để giải thoát loài người khi ách ti li. Gi đây, tin tưởng vào lòng thương bao la ấy, chúng ta thành khn dâng li cu nguyn :

 

-      Xin Chúa giúp toàn th Hi Thánh luôn sng Tin Mng đ tnh thc ch đi Chúa đến ln th hai và giúp nhân loi nhn ra Đấng Cu Thế đích tht ca mình.

-      Xin Chúa ban cho nhng người đang hoang mang vì thiếu nim tin trong cuc sng, đ h nhn biết Chúa là Đấng duy nht đem li ý nghĩa cho đi h.

-      Xin Chúa ban Thánh Thn xung trong tâm hn các tín hu đ Người giúp h gt b nhng chướng ngi vt ngăn cn Chúa Kitô ng đến gia các tâm hn.

-      Xin Chúa giúp anh ch em chúng ta đang khi chu toàn mi bn phn trn thế, cũng biết thao thc đón ch Chúa đến hàng ngày, đ xng đang tiếp rước Chúa trong ngày quang lâm.

 

Ly Chúa, ch mình Chúa có thể ban phát cho chúng con nhng diu chúng con nguyn cu, xin rng ban nhng ơn cần thiết và ý chí kiên vng đ chúng con thi hành điu Chúa mun trong mùa Vng này. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con

Mục Lục