CHÚA NHT 2 MÙA VNG A

 

Anh ch em thân mến, Chúa đã sai phái thánh Gioan Ty Gi đến kêu gi mi người chun b tâm hn đón tiếp Đấng Cu Thế. Để có th thc thi nhng li thánh nhân kêu mi, chúng ta hãy cu xin Chúa :

 

·         Chúa s ban ơn cứu đ cho nhng ai sn sàng cng tác vi Người và thực hành Lời Người dy, xin cho mi tín hu luôn biết đón nhn nhau và sng hòa thun vi nhau đ xng đáng lãnh nhn ơn cứu đ.

·         Thế gii s được hưởng nn hòa bình chân chính khi con người sng tt lành ngay chính, xin cho con người thi đi biết sng ngay lành chính trực, đ có th kiến to và vui hưởng mt nn hòa bình đích thc.

·         Chúa luôn thương xót tất c mi người, xin cho các ti nhân biết tin tưởng vào Chúa và sn sàng đón nhn ơn tha thứ ca Chúa nơi Bí tích Hòa giải, đ tâm hn được bình an.

·         Chúa đã giao cho mỗi người kh năng và nghĩa v khác nhau, đ cùng góp phn xây dng cuc sng cho nhau, xin cho mi anh ch em hin din biết chu toàn các bn phn trước mt Chúa hu sn sàng tiếp rước Chúa đến.

 

Ly Chúa, xin thương nhậm li chúng con khn nguyện và cho chúng con được luôn sng dưới s nâng đ che ch nâng đ ca Thánh Thn đ chúng con bước đi trên đường ngay no chính. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.