CHÚA NHT 2 THƯỜNG NIÊN B

 

 

Anh ch em thân mến,

 

Vào bui đu ca s v rao ging Nước tri, Đức Giêsu đã kêu gi mt s môn đ và cho h đi theo Người. Để đáp tr Li Chúa mi gi hôm nay, chúng ta hãy chân thành dâng li cu nguyn :

 

·      Chúng ta hãy cu xin Chúa cho Hội Thánh luôn trung thành vi ơn gọi ca mình là rao ging và làm chng v Đức Kitô cho mi người.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người thành tâm thin chí gp được Đức Kitô là Đấng cu chuc con người.

·      Chúng ta hãy cu xin Chúa cho các thanh niên nam nữ biết qung đi đáp li tiếng Chúa gi trong đi mình.

·      Chúng ta hãy cu xin Chúa cho cu đoàn phng v biết kết hp mt thiết vi Đức Kitô như các môn đệ đu tiên bng vic lng nghe Li Chúa và d tic Mình Máu Người.

 

Ly Chúa, qua mu nhim tuyn chọn, chúng con được vinh d gi Chúa là Cha, xin nhm li chúng con cu nguyn, đ vi ơn Chúa, chúng con sống xng đáng vi ơn gọi là người kitô hu.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.