CHÚA NHT 3 THƯỜNG NIÊN B

 

Anh ch em thân mến,

 

Ơn gọi của người kitô hu là đi theo Chúa Kitô và lưu lại vi Người. Để sng xng đáng vi ơn gọi và danh hiu này, chúng ta hãy st sng cu nguyn :

 

·      Chúa đã kêu gi Tiên Tri Gioan kêu gi lòng thng hi cho dân thành Ninivê, xin cho mi thành phn trong Hi Thánh biết hoán ci tinh thn theo Phúc âm.

·      Chúa đã mi gi mi người tin vào Phúc âm xin cho nhng ai đang khao khát chân lý tìm gp được trong Tin Mng chân lý đích thc.

·      Các môn đ đu tiên đã mau mn và qung đi đáp tr li mi gi ca Chúa Kitô, xin cho những người được gi đi sng tn hiến vì Nước Tri cũng biết qung đi trong đi sng ca mình.

·      Thi đi mi đã bt đu vi vic Đức Giêsu rao ging Tin Mng, xin cho mi người chúng con biết dt khoát vi nếp sng mi trong Chúa Kitô.

 

Ly Cha, chúng con c dám kêu cu Cha là Cha chúng con, xin chúc lành cho nhng ước nguyn mà chúng con va dâng lên vi nim tin được Cha chp nhn.

Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.