CHÚA NHT 2 MÙA VNG B

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa là Cha, Người hng ban ơn cho những ai kêu cầu người. Trong nim tin đó, chúng ta hãy dâng li cu nguyn :

 

·      Xin Chúa là Mc t hng hu, xin cho các ch chăn trong Hi Thánh được lòng qung đi và tinh thn phc v đ chăm sóc đoàn chiên Chúa.

·      Xin Chúa là Vua hòa bình cho các dân tc trên thế giới được vui sng trong bình an và tình huynh đ.

·      Xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, cho hết mi người đang sng trong ti li biết thành tâm sám hi tr v vi tình yêu ca Chúa.

·      Xin Chúa là ngun mch ơn thánh hóa, gìn giữ chúng con luôn thánh thin và tinh tuyền mãi cho ti ngày con Chúa tr li.

 

Ly Cha, xin đón nhn li dân Cha nguyn cu, đ nh vic hoán ci tâm hn và đi sng, chúng con được Cha xót thương. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu