CHÚA NHT 3 MÙA VNG B

 

Anh ch em thân mến,

Trong nim vui vì được cu đ, chúng ta hãy cm t và dâng li nguyn xin Chúa :

 

·      Xin cho Hi Thánh luôn trung thành vi s mng cu thế mà Chúa Kitô đã trao phó, chúng ta cùng cu nguyn.

·      Xin Chúa cho nhng người thành tâm thin chí gp được Đức Kitô là Đấng cu đ duy nht ca con người, chúng ta cùng cu nguyn.

·      Xin Chúa cho nhng tâm hn cô đơn tìm được s giúp i an nơi anh em mình, chúng ta cùng cầu nguyn.

·      Xin cho cng đoàn giáo x luôn biết lng nghe Li Chúa mà sng chân tht, khiêm tn, chúng ta cùng cầu nguyn.

 

Ly Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Mt đến trn gian đ gii thoát con người khi nô l ti li, xin nhm li dân chúa cu nguyn và ban ơn cho chúng con được như lòng mong ước. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục Lời Nguyện Tín Hữu