L ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA (01/01)

 

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa đã mun Con Mt ca Người mc ly xác phàm trong lòng Đức Trinh N Maria, chúng ta hãy ca ngi tình thương của Người và dâng li cu nguyn :

 

·      Cu cho Hi Thánh, xin Chúa cho Hi Thánh luôn biết tôn kính Đức Maria vi tm lòng con tho.

·      Cu cho hòa bình thế gii, xin Chúa cho các dân tc luôn vui sng trong hòa bình, đ mi người được hưởng bình an mà Con Mt Chúa đem đến cho nhân loi.

·      Cu cho các gia đình, xin Chúa cho các gia đình, nh đón nhn Đức Kitô biết sng hòa thun và thương yêu nhau.

·      Cầu cho cng đoàn (Giáo x), xin Chúa cho chúng con biết lng nghe Li Chúa, suy nim trong lòng và thc hành trong đi sng.

 

Ly Cha, nh li chuyn cu ca Đức Trinh N Maria M Thiên Chúa, xin nhm li chúng con cầu nguyn, đ trong năm mi này, chúng con được di dào ơn thánh và luôn sống đp lòng Cha. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.