TUN L HIP NHT (T 18/01 ĐẾN 25/01)

 

 

Anh ch em thân mến,

Trong đêm tic ly, Chúa Giêsu đã tha thiết cu nguyn cho các môn đ được hip nht. Chúng ta hãy mc ly tâm tình ca Ngài và dâng li cu nguyn :

 

·      Xin Chúa hip nht các Kitô hu, đ thế gian tin vào Đấng Chúa đã sai đến là Đức Giêsu Kitô.

·      Xin Chúa cho các dân tc trên thế gii hôm nay biết cùng nhau xây dựng mt xã hi công bng và huynh đ hơn.

·      Xin Chúa chúc lành và đổ tràn Thánh Thn hip nht trên các cng đng Kitô đang n lc tìm v hip nht như ý Cha muốn.

·      Xin Chúa cho mi người trong Giáo x chúng ta biết c gng xây dng tinh thn hip nht trong gia đình và xã hội.

 

Ly Cha, Cha mun quy t mi người trong Con Mt yêu du là Đức Giêsu Kitô, xin thương nhậm li chúng con, đ ước nguyn hip nht nơi Cha được hoàn thành. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.