L DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH (02/02)

 

Anh ch em thân mến,

Chúa Giêsu đã được Đức Maria và Thánh Giuse đem lên đn th Giêrusalem đ hiến dâng cho Thiên Chúa. Trong tâm tình hiến dâng, chúng ta hãy sốt sng cu nguyn :

·      Chúng ta hãy cu xin cho Hi Thánh được Chúa Thánh Thn đi mi không ngng, đ Hi Thánh tr nên “Ánh sáng muôn dân”.

·      Chúng ta hãy cu xin cho các dân tc trên thế gii nhn biết Đức Giêsu là Chúa, ngõ hu được hưởng ơn cứu đ ca Ngài.

·      Chúng ta hãy cầu xin cho các em nh càng thêm tui càng thêm khôn ngoan và đo đc đ xng đáng làm con cái Chúa.

·      Chúng ta hãy cu xin Chúa cho mi người chúng ta biết hiến dâng cuc đi mình đ phc v Danh Thánh Chúa và hnh phúc ca con người.

 

Ly Cha, Cha đã muốn Con Cha chia s thân phn loài người chúng con, xin nhm li chúng con cu nguyn đ khi được tràn đy ân sng, chúng con luôn sng cho Cha và cho mi người. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.