L TRUYN TIN CHÚA (25/3)

 

Anh ch em thân mến,

Để hoàn tt li ha cu đ, Thiên Chúa đã sai Thiên Thn loan báo tin vui cho Đức Maria. Chúng ta hãy cảm t Người và dâng li cu nguyn :

·      Chúa đã mun Đức Maria cưu mang Chúa Giêsu, xin cho mọi Kitô hu đón nhn Chúa Cu Thế và tr nên môn đ trung tín ca Người.

·      Chúa đã sai Thiên Thn loan báo Tin Mng bình an cho Đức Maria, xin ban cho nhân loi được vui hưởng thái bình.

·      Chúa đã đt Đức Maria làm M ca Giáo Hi, xin cho tt c nhng ai gp gian truân cm nghim được tình mu t ca người.

·      Đức Maria đã qung đi vâng theo ý Chúa, xin cho chúng con cũng biết làm mi vic theo ý Người.

 

Ly Cha, Cha đã sai Con Một Cha đến mc ly xác phàm trong lòng Đức Maria, nh li cu nguyn ca Ngài, xin Chúa nhm li chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.