L THÁNH GIA THT

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa là Cha nhân ái, đã mun Con ca Người sng trong mt gia đình dương thế đ chia s đi sng gia đình ca chúng ta. Vy chúng ta hãy st sng dâng li nguyn xin :

 

·      Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho Hi Thánh là gia đình ca Người luôn sng trong s mng là M và Thy.

·      Chúng ta hãy cu xin Thiên Chúa cho mi gia đình trên thế gii được sng hòa thun và an vui.

·      Chúng ta hãy cu xin Thiên Chúa cho các gia đình đang gặp đau kh và th thách tìm li được hnh phúc và bình an.

·      Chúng ta hãy cu xin Thiên Chúa cho các gia đình trong Giáo x biết sng thánh thin và hip nht theo gương gia đình Nazaréth.

 

Lạy Cha, xin đoái thương gia đình Cha đang sốt sng cu nguyn, và giúp đỡ cho chúng con cm nghim được Cha luôn gn k bên cuc sng ca chúng con. Chúng con nguyn xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.