L HIN LINH

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa luôn cu ri hết mi người trong Con Mt yêu du. Người đã dùng ánh sao đưa dẫn lương dân tìm đến vi Đấng Cu Độ. Chúng ta hãy cm t Người và tin tưởng cu xin :

 

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho các ch chăn trong Hi Thánh được đy khôn ngoan và bác ái đ hướng dn dân Chúa.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho mi người thành tâm thin chí tìm được trong Tin Mng ánh sáng hướng dn cuc đi h.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người đang thao thc tìm kiếm chân lý được Thánh Thn đưa đến cùng Chúa Kitô.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho cng đoàn (giáo x) luôn lắng nghe và đáp li tiếng Chúa gọi trong đi mình.

 

Ly Cha T ái, xin nhâm li cm t và cu nguyn ca dân Cha đ chúng con biết thao thc điu Cha yêu mến và yêu mến điu Cha ha ban. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.