L CHÚA GIÊSU CHU PHÉP RA

 

Anh ch em thân mến,

Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Toàn Năng nhng li cu nguyn tha thiết ca chúng ta, vì Người đã yêu thương chúng ta biết bao khi ban cho nhân loi Người Con Mt Yêu Du là Đức Giêsu Kitô :

 

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho mọi phẩm trt trong Hi Thánh luôn trung thành và nhit tâm vi s mng tông đ mà mình đã lãnh nhn khi chu phép Ra ti.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho các Kitô hu được luôn đi mi và tràn đy ân sng Chúa Thánh Thn.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho mi người đang thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, đ vi ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, h nhn ra Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là Đấng Cu Chuc con người.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho các anh ch em sp lãnh nhn Bí tích Ra ti được luôn sng trong tình thương yêu của Chúa, được Hi Thánh săn sóc nâng đi an.

 

Ly Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin Cha thương nhận nhng li khn cu tha thiết ca con cái dâng lên vi tt c thành tâm và tràn đy hy vng. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.