L SINH NHT THÁNH GIOAN TY GI (24/6)

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa đã chn Thánh Gioan Tẩy Gi đ dn đường cho Đức Kitô. Chúng ta hãy ca ngi tình thương của Người và st sng cu nguyn :

·      Chúa đã cho Thánh Gioan nhn ra Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa” xin cho Hi Thánh không ngng rao ging và làm chng v Đức Kitô, đ thế gii ngày nay tin nhận Người là Đấng Cu Thế.

·      Chúa đã cho Thánh Gioan nhy mng trong lòng m, xin cho con người thi đi thêm phn khi vui tươi vì con Chúa đến trn gian.

·      Chúa đã chn Thánh Gioan làm tin hô ca Đức Kitô xin cho nhng người dn thân phc v Tin Mng cũng biết làm chng v Người bng đi sng khiêm tn và nghèo khó.

·      Chúa đã dy Thánh Gioan nhường bước cho Đức Kitô, xin cũng dy chúng con biết nhường nhn ln nhau và cùng nhau xây dng Nước Tri.

 

Ly Chúa, xin thương nhậm li chúng con cu nguyn, để khi nhiệt thành vi s mng làm chng cho Đức Kitô, theo gương Thánh Gioan, chúng con trở nên người môn đ trung tín ca Chúa. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.