L HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ (29/6)

Anh ch em thân mến,

Đức Kitô đã đặt Thánh Phêrô làm đu Hi Thánh và chn Thánh Phaolô làm tông đ các dân ngoi. Hip ý vi toàn th dân Chúa, chúng ta hãy dâng li t ơn và cầu nguyn :

 

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho Hi Thánh luôn kiên vng trong nim tin ca các tông đ và hip nht trong cùng một Chúa Thánh Linh.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho các dân tc được phúc lng nghe Li Chúa và đoàn t trong mt đoàn chiên duy nht.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người đang rao ging Tin Mng được gn bó vi Đức Kitô bng đi sng cu nguyn và phục v.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho mi người chúng ta yêu mến và nhit tâm xây dng Hi Thánh theo gương các Tông Đồ.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người mng bn mng hôm nay được đy sc mnh ca Thánh Thn, trung thành làm chng cho Đức Kitô và gắn bó cùng Ngài luôn mãi.

 

Ly Chúa, Chúa đã xây dng Hi Thánh trên nn tng các tông đ. Vì li chuyn cu ca hai Thánh Phêrô và Phaolô xin cho chúng con được trung thành vi đc tin ca Hi Thánh. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.