LỄ CHÚA BIN HÌNH (06/8)

 

Anh ch em thân mến,

 

Trên núi thánh, Chúa đã mun Đức Kitô bày t vinh quang ca Người cho ba môn đ thân tín. Vy chúng ta hãy tin tưởng dâng li cu nguyn :

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho các ch chăn trong Hi Thánh luôn xác tín vào mầu nhim t nn và phc sinh ca Đức Kitô đ xng đáng làm chng nhân cho Chúa.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho mi người thành tâm thin chí được ánh sáng Tin Mng chiếu soi, đ h tìm gp được Đức Kitô là ngun mch s sng.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho những người đang gp th thách trong nim tin được bn tâm vng chí bước theo Đức Kitô.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho mi người hin din nơi đây biết đi mi cuc đi mình theo giáo hun ca Đức Kitô, đ Li Chúa thc s sinh hoa kết qu trong đi sng hàng ngày.

 

Lạy Cha, xin nhm li chúng con cu nguyn, đ nh mu nhim Con Cha biến hình, chúng con được vng d an tâm bước theo Người trên đường kh giá. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.