L ĐỨC M HN XÁC LÊN (15/8)

 

Anh ch em thân mến,

 

Sau cuc sng trn thế, Đức Maria đã được Thiên Chúa đưa cả hn và xác v tri. Chúng ta hãy chúc tng Chúa và dâng li cu nguyn :

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho Hi Thánh l th trn gian luôn hướng mi n lc ca mình v Nước Tri.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng tiến b vt cht ca loài người luôn kèm theo tiến b tinh thn và lòng nhân đo.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người sp lìa trn được thêm can đm và vng tin vào tình thương cứu đ ca Chúa.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho mi người trong cộng đoàn Giáo x chúng ta, khi tìm kiếm ca ăn trn thế, cũng biết khao khát lương thực trên tri.

 

Ly Chúa, Chúa hng yêu thương và biết rõ mi nhu cu ca chúng con, vì li chuyn cu ca Đức Maria hn xác lên tri, xin nhm li chúng con. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.