L DP RƯỚC L LN ĐẦU

 

 

Anh ch em thân mến, Chúa Giêsu đã thiết lp Bí tích Thánh Th khi hiến dâng mng sng mình làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Trong niềm cm t tri ân, chúng ta cùng dâng li cu nguyn :

 

·      Cu cho Hi Thánh, xin Chúa cng c nim tin ca các tín hu, đ trong cuc l hành trn gian, mi người biết trung thành gn bó vi Đức Kitô.

·      Cu cho thế gii, xin Chúa m lòng con người thi đi, đ h biết tìm kiếm s sng đích thc đang khi mit mài vi công vic trn thế.

·      Cu cho các em sp được rước l ln đu, xin Chúa gìn gi tâm hn các em được luôn trong trng, xng đáng là đn th Chúa ng.

·      Cu cho cng đoàn giáo x, xin Chúa dạy tt c chúng con luôn ý thc xây dng s hip nht và bình an trong cng đoàn.

 

Ly Chúa là Cha chí thánh, chúng con xin dâng li chúc tng t ơn vì Chúa đã sai Con Chúa đến trn gian. Người là Anh C và là Đấng Cu Chuc chúng con, li còn chuyn cu cho chúng con trước Tòa Chúa. Người là Thiên Chúa hng sng hng tr muôn đi.


Mục Lục