L SUY TÔN THÁNH GIÁ (14/9)

 

 

Anh ch em thân mến,

 

Thiên Chúa yêu thương thế gian đến ni đã ban Con Mt Người đ tt c nhng ai tin vào Người Con y thì được cu ri. Vy chúng ta hãy tin tưởng dâng li cu nguyện :

·      Con Chúa đã t h, sng vâng phc cho đến chết và chết trên thp giá, xin cho mi người trong Hi Thánh biết noi gương khiêm tốn và vâng phc ca Người.

·      Thiên Chúa đã sai Con ca Người đến trn gian đ cu đ nhân loi, xin cho mi người thành tâm thiện chí tin nhn Đức Kitô là s sng đích thc ca đi mình.

·      Xưa trong sa mạc Thiên Chúa đã cu dân Người bng du hiu con rn đng, nay xin cho nhng người đang gp th thách và cám d biết tin vào thp giá cu đ ca Đức Kitô.

·      Con Chúa đã mi gi chúng ta vác thập giá theo Người xin cho chúng con biết yêu mến thp giá trong đi sng hàng ngày.

 

Ly Chúa, Chúa đã phó np Con Chúa đ thế gian được sng,

xin nhm li chúng con cu nguyn,

đ nh ơn Chúa giúp, chúng con sẵn sàng bước theo Người.

Người là Thiên Chúa hằng sng hng tr muôn đi.