LỄ ĐỨC M MÂN CÔI (07/10)

 

Anh ch em thân mến,

 

Thiên Chúa mun cho mi người ca ngi Đức Maria, thân mu Chúa Kitô. Vy chúng ta hãy st sng cu nguyn :

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho mi thành phn dân Chúa luôn đón nhn Li Chúa và đem ra thc hành như Đức Maria.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng Tràng Ht Mân Côi mà Hi Thánh dâng lên Chúa mi ngày đi mi tâm hn và đi sng con người.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho nhng người đang gp đau kh tinh thn và th xác tìm được s nâng đ i an khi lần chui Mân Côi.

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho cng đoàn chúng ta, khi suy nim các mu nhim trong chui Mân Côi, luôn trung thành gn bó vi Đức Kitô và M Người.

 

Ly Chúa, Chúa đã mun Con Mt Chúa mc xác phàm trong lòng Đức Trinh N Maria, vì li Người chuyển cu, xin Chúa nhm li chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.