L BAN BÍ TÍCH HÔN PHI

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa là Tình yêu. Trong ý đnh to dng ca Người, Thiên Chúa đã mun chúc lành cho đi sng hôn nhân và gia đình. Hôm nay, chia vui với anh ch va thành hôn, chúng ta cùng dâng li t ơn và cầu nguyn :

 

·      Vì Hi Thánh là Hin Thê yêu quý ca Chúa Kitô, chúng ta hãy cu xin Chúa luôn thánh hóa gi gìn đ Hi Thánh luôn trong trng tinh tuyn xng vi s mng ca mình.

·      Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia s cuc sng con người, chúng ta hãy cu xin Chúa cho các dân tc được vui sng trong tình bác ái huynh đ và n lc th hin tinh thn tương trợ ln nhau.

·      Vì đi sng gia đình ti trn gian luôn pha ln vui bun, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh ch đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thc li kết ước ca mình đ sng trung tín vi Chúa và vi nhau.

·      Vì vai trò cao quý ca gia đình, chúng ta hãy cu xin Chúa cho mi gia đình trong giáo x luôn th hin nơi tổ m ca mình “một cng đng đy lòng tin, chuyên cn cu ngyn và góp phn làm chng cho Chúa bng đi sng bác ái tông đ”.

 

Ly Chúa là Cha Chgí thánh, trong ý đnh yêu thương cứu đ ca Chúa, Chúa đã thiết lp và tái to đi sng các gia đình, xin Chúa lng nghe li con cái nguyện cu mà tuôn đ muôn ơn lành cho đời sng chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục