L CUNG HIN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ (09/11)

 

Anh ch em thân mến,

 

Chúng ta là nhng viên đá sng đng mà Thiên Chúa đã dùng đ xây dng Đền th ca Người trên nn tng vng chc là Đức Kitô. Vy chúng ta hãy tin tưởng cu nguyn :

·      Chúa là Mục t hng hu, xin gìn gi Hi Thánh Chúa đ Hi Thánh tr nên du ch cu đ muôn dân.

·      Chúa là Cha, xin gieo li hng sng trong lòng mi người, đ h tin nhn Đức Kitô là Con Mt mà Cha đã sai đến.

·      Chúa là ngun mch mi s thánh thin, xin thanh luyện tâm hn nhng người ti li, đ h tr nên đn th ca Chúa Thánh Thn.

·      Chúa là Đấng xây dng Hi Thánh, xin dy chúng con biết yêu mến và góp phn xây dng Hi Thánh đa phương.

 

Lạy Cha nhân t, xin thương nhậm li chúng con cu nguyn,

đ nh ơn Cha trợ giúp, chúng con tr nên nhng ngôi đn sng đng ca Chúa Ba Ngôi. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.