L CÁC THÁNH T ĐẠO VIT NAM (24/11)

 

 

Anh ch em thân mến,

 

Thiên Chúa đã ban cho Hi Thánh Vit Nam được nhiu con cái trung thành làm chứng cho Đức Kitô. Trong tâm tình t ơn, chúng ta hãy dâng lời cu nguyn :

·      Chúng ta hãy cu nguyn cho Hi Thánh Vit Nam được sinh ra và ln lên t li chng ca các thánh T đo, luôn trung thành vi ơn gọi và gii thiu Chúa Kitô cho mi người.

·      Chúng ta hãy cầu cho mi người biết tích cc góp phn vào vic xây dng quê hương ngày càng thịnh vượng.

·      Chúng ta hãy cu cho nhng người đang gp th thách tìm li được lòng tin và lòng mến.

·      Chúng ta hãy cu cho cng đoàn Giáo x chúng ta biết n lc sống Phúc âm gia lòng Dân tc, đ phc v hnh phúc ca đng bào”.

 

Ly Chúa, Chúa đã ban cho các thánh T Đo Vit Nam được lòng dũng cm làm chng cho Đức Kitô, vì công nghip và li chuyn cu ca các Ngài, xin cho chúng con luôn trung thành vi Chúa. Chúng con cầu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.