L AN TÁNG HAY CU HN

 

 

Anh ch em thân mến, Trước cái chết ca Nazarô, Chúa Giêsu đã mc khi Người là : “S sng li và là s sng”. Hôm nay, khi chu toàn nghĩa v đo đc trong vic an táng và t bit người (anh, ch) em thân yêu ca chúng ta đây, chúng ta hãy tin tưởng dâng li cu nguyn :

 

·      Chúng ta cùng cu xin Chúa cho Hi Thánh luôn trung tín rao ging Chúa Kitô đã chết và sng li, đ mi người được đón nhn Tin Mng cu đ.

·      Chúng ta cùng cu xin Chúa cho con người trong thế gii hôm nay khi đi din vi đau kh, s d và s chết được tìm thy li gii đáp trong ánh sáng ca Đức Kitô và li rao ging ca Hi Thánh Người.

·      Chúng ta cùng cầu xin cho linh hồn ………… sau khi đã hoàn tt cuc đi mình trn gian, gi đây được Chúa xót thương đưa vào hưởng phúc quê tri.

·      Chúng ta cùng cu xin cho các thân bng quyến thuc và c cng đoàn hin din được thêm vng tin vào Chúa là “Nguyên thy và cùng đích” mọi loài.

 

Ly Chúa là Cha Chí thánh, chúng con dâng li chúc tng t ơn Chúa đã thực hin nhng vic k diu khi làm cho Đức Giêsu Con Chúa sng li t k chết. Gi đây, xin Chúa thương chấp nhn li chúng con kêu cu mà ban sc mnh và nâng đ con người yếu hèn chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

 


Mục Lục