L THÁNH PHAXICÔ XAVIÊ (03/12)

 

Anh ch em thân mến,

 

Chúa Giêsu đã sai các Môn đ đi khp thế gian rao ging Tin Mng. Trong ngày l Thánh Phanxicô xaviê, bn mng các x truyn giáo, chúng ta hãy st sng dâng lời cu nguyn :

·      Xin Chúa cho Hi Thánh toàn cu luôn trung thành vi ơn gọi ca mình là loan báo Tin Mng cho mi người và mi thi đi.

·      Xin Chúa cho Hi Thánh Vit Nam kiên trì trong la chn ca mình là “Sng Phúc âm gia lòng Dân tc đ phc v hnh phúc đng bào”.

·      Xin Chúa cho nhng người đang thao thc tìm kiếm chân lý được Thánh Thn đưa dẫn đến cùng Chúa Kitô.

·      Xin Chúa cho mi người trong cng đoàn Giáo x chúng ta biết tích cc tham gia vào công vic tông đ ca Hi Thánh.

 

Ly Chúa, Chúa mun mọi người được cu ri trong Con Yêu Du Chúa là Đức Giêsu Kitô, vì li Thánh Phanxicô Xaviê chuyn cu, xin Chúa nhm li chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.