L ĐỨC M VÔ NHIM NGUYÊN TI (08/12)

 

Anh ch em thân mến,

 

Chúa Cha đã ban cho Đức Maria đc ân Vô Nhim nguyên ti. Chúng ta hãy ca ngi Người và dâng li cu nguyn :

·      Chúa đã ly tình yêu mà bao bc Đức Maria ngay t giây phút đu thai, xin cho Hi Thánh ngày càng thánh thin và trong sáng hơn, để xng đáng là Hin Thê ca Đức Kitô Con Chúa.

·      Chúa đã gi gìn tình yêu ca Đức Maria luôn tinh tuyn, xin cho tui tr khi bước vào đòi biết sng trong sch và thánh thin. –

·      Chúa đã đt Đức Maria làm t mu ca dân Chúa, xin cho tt c nhng ai đang gp cnh gian truân được cm nghim tình mu t ca Người.

·      Chúa Thánh Thn đã rp bóng trên Đức Maria, xin cho chúng ta được tràn đy Thánh Thn đ bước đi theo s hướng dn ca Người.

 

Ly Cha, Cha hng yêu thương và biết rõ nhu cu ca chúng con, vì li Đức Maria Vô nhim nguyên ti chuyển cu, xin nhm li chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.