L NGÀY CU MÙA

 (L này dùng trong ngày mng Ba tết và ngày tết Đon ng, mng 5 tháng 5 Âm lch)

 

Anh ch em thân mến, Thiên Chúa là Cha Nhân ái, luôn quan phòng mi s và sn lòng ban phát các ơn lành cho con cái. Trong ngày cầu mùa hôm nay, chúng ta dâng lên Người li cu nguyn :

 

·      Cu cho Hi Thánh, xin Chúa ban thêm nhiu s gi Tin Mng đ Li Chúa được rao ging khp nơi.

·      Cầu cho thế gii, xin Chúa ban cho các dân tc được bình an và cùng xây dựng hnh phúc cho nhau.

·      Cu cho công vic lao đng, xin Chúa chúc lành cho nhng c gng ca con người và rng ban nhiu kết qu tt đp.

·      Cu cho cng đoàn, xin Chúa dy mi người chúng ta biết tích cc góp phn làm sáng Danh Chúa và phục vụ anh em.

 

Ly Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã đón nhn chúng con làm con cái và cho chúng con thông phn vào cuc sáng to đ làm nên mt thế gii tt đp cho con người. Xin Chúa thương nhậm li con cái kêu cu và rng ban nhng ơn lành như lòng chúng con mong ước. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.


Mục Lục