-      CHÚA NHT L HIỆN XUỐNG

-

-      Anh ch em thân mến,

-

-      Khi lãnh nhn Chúa Thánh Thn, chúng ta được tr nên con cái Thiên Chúa. vy chúng ta hãy tha thiết khn cu cùng Cha trên tri :

-      Xin cho Hi Thánh, nh sc mnh Chúa Thánh Thn thúc đy, trung thành din t khuôn mt ca Đức Kitô phc sinh cho thế gian.

-      Xin cho các t chc quc tế biết mưu cầu hòa bình đích thc cho thế gii và liên kết vi nhau đ xây dng tình huynh đ.

-      Xin cho các bnh nhân gp được nim an i nơi Chúa và sự chăm sóc nơi người chung quanh.

-      Xin cho mi người tham d phng v hôm nay được Chúa Thánh Thn ban thêm ân sng của Bí tích Ra ti và Thêm sc, đ được đi mi không ngng trong đi sng.

 

-      Ly Cha, Cha mun mi dân tc và ngôn ng chúc tng ngợi khen Cha, xin nhm li cu nguyn và ca tng ca chúng con. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.

-